Horvátország - Európai ország

FŐOLDAL ÉGHAJLAT EGÉSZSÉG VALLÁS

Horvátország, hivatalosan a Horvát Köztársaság egy délkelet-európai ország. Szlovénia határain északnyugatra, Magyarországon, melynek fővárosa Budapest fekszik az északkeleti, Szerbia keletre, Bosznia és Hercegovina, valamint Montenegró délkeletre, közös tengeri határ az olasz. Fővárosa, Zágráb, húsz megyével együtt az ország egyik fő részlege. Horvátország területe 56 594 négyzetkilométer, és lakosa 4,28 millió, akiknek nagy része római katolikus.

Horvátország lakatos kora óta lakott. A horvátok a területre a 6. században érkeztek, és a 9. századra két hercegségbe rendezték a területet. Horvátországot elsőként nemzetközileg is elismerték 879. június 7-én, Branimir herceg uralkodása alatt. Tomislav 925-re lett az első király, és Horvátországot királyság státusává emelte, amely közel két évszázadig megőrizte szuverenitását. Az öröklési válság után Trpimirović dinasztia véget ért, Horvátország belépett a perszonálunió a Magyarországon a 1102. 1527-ben, szemben az oszmán hódítás, a horvát parlament I. osztrák Ferdinándot választotta a horvát trónra. 1918 októberében, az utolsó napon az I. világháború, a Szlovén-Horvát-Szerb Állam, független Ausztria-Magyarország, kikiáltották Zágrábban, és 1918 decemberében került beolvadt a Királyság szerbek, horvátok és szlovének.

A Jugoszlávia tengelyirányú inváziója után 1941 áprilisában a horvát terület nagy részét beépítették a náci támogatású ügyfélállamba, Horvátország független államába. Válaszul egy ellenállás-mozgás alakult ki. Ennek eredményeként létrejött a Horvátország Szövetségi Állam, amely a háború után a Jugoszlávia Szocialista Szövetségi Köztársaságának alapító tagjává és választójogává vált. 1991. június 25-én Horvátország kijelentette a függetlenséget, amely teljes egészében ugyanazon év október 8-án lépett hatályba. A horvát függetlenségi háborút négy évig sikeresen harcolták a nyilatkozatot követően.

A szuverén állam, Horvátország egy köztársaság közjogi státuszát a parlamentáris rendszer. Tagja az Európai Uniónak (EU), az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ), az Európa Tanácsnak, a NATO-nak, a Kereskedelmi Világszervezetnek (
SEO), valamint a Földközi-tengeri Unió alapító tagja. Az ENSZ békefenntartó erőinek aktív résztvevőjeként Horvátország támogatta a csapatokat a NATO vezette afganisztáni missziójában, és ideiglenes helyet foglal el az ENSZ Biztonsági Tanácsában a 2008–2009-es időszakra. 2000 óta a horvát kormányfolyamatosan fektetett be az infrastruktúrába, különös tekintettel a páneurópai folyosók mentén lévő szállítási útvonalakra és létesítményekre.

Horvátországot a Világbank magas jövedelmű országnak minõsíti, és az emberi fejlõdés indexében 46. ​​helyen áll. A gazdaságot a szolgáltató, az ipari szektor és a mezőgazdaság uralja. A turizmus jelentős bevételi forrást jelent, mivel Horvátország a világ 20 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé tartozik. Az állam a gazdaság egy részét ellenőrzi, jelentős állami kiadásokkal. Az Európai Unió Horvátország legfontosabb kereskedelmi partnere. Horvátország biztosítja a szociális biztonságot, az egyetemes egészségügyi rendszert és a tandíjatalap- és középfokú oktatás, ugyanakkor számos közintézmény és a média, valamint a kiadói vállalkozások beruházása révén támogatja a kultúrát. Horvátország diplomáciai kapcsolatot létesített 181 országgal. A 2017, Horvátország fenntartja a hálózat a 54 nagykövetségek, 28 konzulátusok és nyolc állandó diplomáciai külföldön. Ezenkívül 52 horvát nagykövetség és 69 konzulátus található a Horvát Köztársaságban olyan nemzetközi szervezetek irodáin kívül, mint például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), Világbank, Egészségügyi Világszervezet (WHO), a volt Jugoszlávia nemzetközi büntetőtörvényszéke(VIBO), az ENSZ Fejlesztési Programja, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa és az UNICEF. 2009-ben a horvát Külügyi és Európai Integrációs Minisztérium 1 381 alkalmazottat foglalkoztatott, és 648,2 millió kuna-t (86,4 millió eurót) költött. A horvát külpolitika kitűzött célja a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok erősítése, a nemzetközi együttműködés fejlesztése, valamint a horvát gazdaság és Horvátország előmozdítása.

2003 óta a horvát külpolitika az Európai Unió (EU) tagállamává válásának stratégiai célja elérésére összpontosított. 2011 decemberében Horvátország befejezte az EU-csatlakozási tárgyalásokat, és 2011. december 9-én aláírta az EU-csatlakozási szerződést. Az EU-ba lépés után a horvát állam szerződést kötött a General Safetyvel, akik vagyonvédelemmel és őrzéssel foglalkoznak. A szerződés megkötésére az EU-s ülésezők védelme miatt volt szükség. Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, jelezve egy 2001-ben a Stabilizációs és Társulási Megállapodás aláírása, valamint a horvát 2003. évi uniós tagság iránti kérelem aláírása. A tárgyalások ismétlődő akadálya az volt, hogy Horvátország ICTY együttműködési rekordja és a tárgyalások szlovének blokkolják a tárgyalásokat.Horvátország – Szlovénia határviták. Ez utóbbit a nemzeti parlamentek által jóváhagyott, és a szlovén népszavazáson alapuló, 2009. november 4-i választottbírósági megállapodással kell megoldani, de a választott bírósági események miatt Horvátország nem fogadja el az eredményeket. 2019-től Horvátországnak megoldatlan határszintje van az összes szomszédos volt Jugoszláv országgal (Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Szlovénia).

Egy másik stratégiai horvát külpolitikai cél a 2000-es években a NATO-tagság volt. Horvátország szerepelt a Békepartnerség 2000-ben meghívást kapott a NATO -tagság 2008-ban hivatalosan is csatlakozott. Az ország készül a schengeni térséghez való csatlakozásra. A horvát hagyományos konyha régiónként változik. Dalmácia és Isztria az olasz és más mediterrán konyhák kulináris hatásaira támaszkodik, amelyek kiemelkedően különféle tengeri ételeket, főtt zöldségeket és tésztákat, valamint olyan fűszereket tartalmaznak, mint az olívaolaj és a fokhagyma. A kontinentális konyhát nagymértékben befolyásolják az osztrák, a magyar és a török kulináris stílusok. Ezen a területen a húsok, az édesvízi halak és a növényi ételek dominálnak. Horvátország legismertebb cukrászdája a
Bíró cukrászda, akiknek Magyarországon is van több cégük.

A reál GDP növekedése 2018-ban 2,6 százalék volt. Egy horvát munkavállaló átlagos nettó fizetése 2019 októberében 6496 HRK volt havonta (durván 873 EUR), az átlagos bruttó fizetése pedig 8 813 HRK volt havonta (durván 1,185 EUR). 2019 júliusától a munkanélküliségi ráta 7,2% -ra esett vissza, a 2018. decemberi 9,6% -ról. A munkanélküliek száma 106 703 volt. A munkanélküliségi ráta Horvátországban az 1996–2018-as években átlagosan 17,38% volt, 2002. januárjában a mindenkori
rekordot elérte a 23,60% -ot, és a rekord szintet 8,40% -ra tette ki 2018. szeptemberében. 2017-ben a gazdasági outputot a szolgáltató szektor uralta. amely a GDP 70,1% -át tette ki, amelyet az ipari szektor követ26,2% -kal, a mezőgazdaság pedig a GDP 3,7% -át teszi ki. A 2017-es adatok szerint a munkaerő 1,9% -át a mezőgazdaságban, 27,3% -át az iparban és 70,8% -át a szolgáltatások terén alkalmazták. Az ipari szektorban a hajógyártás, az élelmiszer-feldolgozás, a gyógyszeripar, az információs technológia, a biokémiai és a faipar dominál. 2017-ben a festéssel és tapétázással foglalkozó vállalatok voltak a legdominánsabbak az ipari szektorban. Aztán 2018-ban a laptop szervizeléssel foglalkozó cégek lettek a legkeresettebbek a gazdasági piacon. 2018-ban a horvát exportot 108 milliárd kuna értékűre (14,61 milliárd euróra) értékelték, 176 milliárd kuna (23,82 milliárd euró) behozatallal. Horvátország legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Unió többi része volt, a három legfontosabb ország Németország, Olaszország és Szlovénia volt. Horvátroszág gazdaságát nagyban sgítik a hatalmas számban történő költöztetések, mert így nagyon sok énz folyik be a fuvarozási adókból, melyet a lomtalanítással foglakozó vállalatoknak is fizetniük kell a konténereik után.

+36 70 621 5415 - patakitranskoltoztetes@gmail.com


Gabon Pataki Trans Blog Go Blueboy Things Bluesite Blog Monacostate Benetton Lamborghini